Yksilö- ja ryhmäterapiaa sekä työnohjausta Helsingissä

 

 

Hahmoterapia, työnohjaus, TRE

Marika Koho

Olen Marika Koho, hahmoterapeutti (Clinical Gestalt Psychotherapist), Työnohjaaja (StoRy), TRE-ohjaaja ja Ihminen tavattavissa -mentor, ja työskentelen myös Väestöliiton terapiapalvelussa terapeuttina. Palveluni on suunnattu niin yksilöille kuin yrityksille ja yhteisöille. Tuttuja teemoja ovat mm. trauma ja keho, läheisriippuvuus, ylisuorittaminen, stressi, uupumus, masennus, addiktiot, kiintymyssuhde, kehityksellinen trauma, häpeä, jännittäminen, parisuhde, vanhemmuus, menetykset.

Otan asiakkaita vastaan Helsingissä Lapinlahden Lähteellä. Paikka on ihana keidas keskustan tuntumassa, ja jo historialliseen puistomaisemaan astuminen on hoitavaa.

Hahmoterapia, valmennus, TRE, ryhmäkurssit

Palvelut

Hahmoterapia

Gestalt-eli hahmoterapia on yksi psykoterapian muoto. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta omista tunteista, tarpeista ja käyttäytymismalleista. Tunteisiin päästään käsiksi paitsi puhumalla, myös esim. kehotuntemusten kautta eli havainnoimalla, mitä kehossa tapahtuu. Voit tulla isompien tai pienempien ongelmien kanssa tai etsimään vastauksia kysymyksiin “kuka olen?” tai “mitä haluan?” Tai sinulla voi olla periaatteessa kaikki hyvin, mutta mikään ei oikein tunnu miltään ja ilo puuttuu. Voit tulla yksin tai pariterapiaan puolison kanssa.

Lisätietoja hahmoterapiasta
Hahmo- eli gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt. Nykyhetkeä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä. Tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen ja dialoginen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Miten sanotaan on usein tärkeämpää kuin mitä sanotaan. Kehollinen tietoisuus ja ilmaisu mahdollistaa niin menneisyydessä tapahtuneiden traumojen käsittelyn kuin uusien resurssien käyttöönoton. Keho on väylä omaan mieleen ja tunteisiin ja rakentaa sillan sekä omaan elinvoimaan että kykyyn olla yhteydessä muihin. Psykoterapian ohella hahmoterapiaa sovelletaan mm. organisaatioiden kehittämisen, työnohjauksen ja coachingin menetelmänä sekä luovilla aloilla.

Lisätietoja gestalt- eli hahmoterapiasta Suomen Hahmoterapia ry:n sivulta.

TRE™ (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises)

TRE (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises) on harjoitus, joka rentouttaa ja aktivoi stressin tai traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä on helppo oppia ja ottaa käyttöön palauttavana harjoituksena, mutta perusteet on hyvä opetella kurssilla tai yksilöohjauksessa.

Lisätietoja TRE -menetelmästä

TRE:ssä yksinkertainenharjoitesarja käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen palautumismekanismin.Liikesarjan ja itsesäätelyn perusteiden omaksumisen jälkeen TRE:tä voi harjoittaa itsekseen ja aina tarvittaessa ohjaajan avustuksella.TRE on vaikuttava menetelmä, ja prosessin eteneminen on yksilöllistä. Monilla prosessi etenee ilman erityisiä tunnereaktioita ja tuottaa vain miellyttäviä kokemuksia.

Osalla prosessi voi nostattaa pintaan haudattuja tunteita ja muistoja, ja harjoitus saattaa aiheuttaa negatiivisiakin tuntemuksia. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana prosessia. Tarvittaessa TRE-prosessiin voidaan yhdistää myös terapia.

TRE sopii periaatteessa kaikille, mutta aloittamista ei suositella raskaana oleville eikä vakavasti sairaille, leikkauksesta toipuville tai psykooseista tai skitsofreniasta kärsiville. 
Täältä voit lukea TRE-menetelmän kouluttajien trefinland-sivustolle koostaman tarkemman kuvauksen menetelmästä pdf-muodossa.

työnohjaus, mentorointi

Oletko jumissa tai yksin hankalassa tilanteessa, joko töissä tai yksityiselämässä, ja kaipaisit jotakuta, jonka kanssa peilata omia ajatuksia tai kokemuksia? Kaipaatko työnohjauksellista tukea yksinyrittäjänä? Tai olet ehkä uuden kynnyksellä ja kaipaat kannustusta ja valmentavaa otetta löytääksesi omat voimavarasi.

Ryhmäkurssit

Ohjaan mm. lyhyempiä, tiettyyn teemaan keskittyviä kursseja sekä useamman kerran kokoontuvia itsetuntemusryhmiä ja pidempiä, terapeuttisia ryhmiä. Tulevista ryhmistä ja kursseista tiedotan tällä sivulla.

Kurssit, tapaamiset, uutisia

Ajankohtaista

Tukea työssäjaksamiseen:

Työnohjausta säännöllisesti tai kuurina

Teetkö kuormittavaa asiakastyötä ja kaipaatko tukea asiakastilanteiden käsittelemiseen? Tai työskenteletkö asiantuntijana ja kaipaat apua työn kuormittavuuden säätelyyn tai oman ammatillisen kehityksen vauhdittamiseen? Kiirehditkö yrittäjänä tilanteesta ja muutoksesta toiseen ilman, että ehdit miettiä kokonaisuutta? Vai tarvitsetko tukea ja toimintamalleja työyhteisösi haasteiden kohtaamiseen?

Työnohjauksessa saat apua työn sujuvuuden parantamiseen sekä oman työn parempaan jäsentämiseen ja ymmärtämiseen. Työnohjauksessa tarkastellaan  tilanteita suhteessa asiakkaisiin, työtovereihin ja yhteistyökumppaneihin. Näin parannetaan johtamisen ja yhteistyön taitoja.

Lisätietoja

Tärkeä tavoite työnohjauksessa on tietoisuuden lisääminen omista tunteista ja toimintamalleista. Lisäksi työnohjaus kasvattaa ymmärrystä mahdollisista työyhteisöön vaikuttavista dynamiikoista.

Kun ymmärrät, mihin kulloinkin reagoit, pystyt tietoisemmin valitsemaan, miten eri tilanteissa toimit. Työnohjauksessa voit turvallisesti tarkastella omia toimintatapoja, asenteita, tunteita ja reaktioita. Opit keinoja oman työn parempaan jäsentämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn ja omaan ammatilliseen kehittämiseen. Lisäksi työnohjaus kasvattaa valmiutta
kohdata työ- tai muiden yhteisöjen haasteita.

Koulutukseltani olen Gestalt- eli hahmoterapeutti. Työskentelyni on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista. Huomiota saa paitsi se mitä kerrot, myös se mitä tapahtuu tässä ja nyt. Hahmoterapia näkyy työnohjauksessa esimerkiksi niin, että myös kehotuntemusten havainnointi on vahvasti mukana työskentelyssä ja oppimisessa.

Työnohjaajana olen läsnäoleva, tarkka ja annan tilaa asiakkaalle. Pidän vertauksesta, että työnohjaaja/terapeutti on itsehavainnoinnin assistentti, joka ei anna vastauksia, vaan auttaa löytämään ne ohjattavasta itsestä.

Voit aloittaa esimerkiksi muutaman kerran sarjalla ja jatkaa sen jälkeen joko säännöllisesti tai satunnaisesti, oman tarpeen mukaan.

Varaa aika tai kysy lisää: marika.koho(at)marikas.fi

Ilmoittaudu nyt:

Vanhemmuuden vaikeat tunteet -kurssi

Vanhemmuuden vaikeat tunteet -kurssin tavoitteena on tukea osallistujien vanhemmuutta. Opit paremmin tunnistamaan ja ymmärtämään arjen haastavia tilanteita lapsen/lasten kanssa sekä saat keinoja vaikuttaa niihin.

Vanhemmuuteen liittyy ihanien tunteiden lisäksi myös paljon vaikeita tunteita – huolta, pelkoa, vihaa, syyllisyyttä ja häpeää, epävarmuutta ja riittämättömyyttä. Haasteena on, miten reagoimme ja miten käyttäydymme eri tilanteissa suhteessa lapseen. Miten hallitsemme ja näytämme omia tunteita, joita lapsen käytös meissä herättää. Omat reaktiot voivat joskus olla voimakkaita ja suhteettomia – saatat itsekin ihmetellä, mitä tapahtuu.

Lisätietoja

Se miten olet, vaikuttaa siihen, miten pystyt kohtaamaan toisen. Vanha neuvo – laita ensin happinaamari itsellesi ja vasta sitten muille – pätee myös vanhemmuudessa. Kurssilla opit paremmin tunnistamaan ja säätelemään omaa vireystilaasi. Kun itse koet olosi turvalliseksi ja vakaaksi, pystyt paremmin luomaan turvantunteen ja vakautta myös lapsillesi.

Kurssille otetaan kuusi osallistujaa kerrallaan, jotta turvallinen ja miellyttävä työskentely onnistuu parhaiten.

Kurssin ajankohta: syksy 2024, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Myös viikonloppuisin:

TRE-yksilöohjauksessa

Tervetuloa yhden hengen TRE-alkeiskurssille. Voit tulla uutena esim. 1–3 kertaa opettelemaan TRE-menetelmän, ja jatkaa sitten omatoimista harjoittelua. Tai jos TRE on jo tuttu, voit tulla syventämään harjoittelua.

Halutessasi voimme yhdistää TRE-harjoitteluun myös terapian tai työnohjauksen.

TRE-stressinpurkuliikkeet eli TRE® (Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises) käynnistävät kehon luonnollisen palautumismekanismin, joka purkaa kehon jännitystiloja ja kuormitusta. 

Kysy lisää tai varaa aika sähköpostilla marika.koho(at)marikas.fi Tervetuloa!

Marika ohjaajana

Hannele Antikainen, TRE-asiakas

“Olen tutustunut TRE-menetelmään Marikan yksityisohjauksessa. Hän opasti minua aivan alusta lähtien askel askeleelta. Marikan hyvin lempeä, salliva ja kannustava läsnäolo oli juuri sitä mitä tarvitsin. Opin tarvittavat liikkeet ja mikä tärkeintä; tulin nähdyksi ja kuulluksi.”

Työnohjaus, koulutus, TRE

Palvelut yrityksille

Työnohjaus ja valmennus

Voit tarjota työntekijällesi tai tiimillesi työnohjausta joko ryhmänä tai yksilötapaamisina.

Tärkeä tavoite työnohjauksessa on tietoisuuden lisääminen omista toimintamalleista ja tunteista. Työnohjauksessa oppii keinoja oman työn parempaan jäsentämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn ja omaan ammatilliseen kehittämiseen. Lisäksi työnohjaus kasvattaa valmiutta kohdata mahdollisia työyhteisöjen haasteita.

Työnohjaus on hyvä keino huolehtia myös pienemmässä yrityksessä, että työntekijä ei jää yksin selviytymään mahdollisista hankalista tilanteista.

Koulutukseltani olen Gestalt- eli hahmoterapeutti. Työskentelyni on käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista. Huomiota saa paitsi se mitä työnohjattava kertoo, myös se mitä tapahtuu tässä ja nyt. Hahmoterapia näkyy työnohjauksessa esimerkiksi niin, että myös kehotuntemusten havainnointi on vahvasti mukana työskentelyssä ja oppimisessa.

Työnohjaus sopimuksen mukaan: marika.koho(at)marikas.fi

TRE-kurssilla rennompi työyhteisö

Tue työntekijöidesi hyvinvointia, luovuutta ja jaksamista tarjoamalla heille työkaluja kuormituksesta palautumiseen ja stressin vähentämiseen. Kehon luonnollista, palauttavaa tärinää hyödyntävä TRE-stressinpurkumenetelmä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kehoon ja mieleen. Se rentouttaa ja soveltuu hyvin työhyvinvoinnin tueksi eri aloille, myös niille ammattiryhmille, joilla on suuri henkinen kuormitus ja riski myötätuntouupumukseen tai sijaistraumatisoitumiseen. Istumatyötä tekevät saavat TRE:stä apua alaselän ja niska-hartiaseudun jännitysten helpottamiseen.

TRE-kurssi voidaan järjestää työyhteisöllenne esimerkiksi yhden kerran aloituskurssina (á 3h) tai 5 kerran ryhmäharjoitusten sarjana (á 1,5h).
Ota yhteyttä ja katsotaan, mikä teille sopii parhaiten!

Lue lisää TRE-menetelmästä

Täältä voit lukea TRE-menetelmän kouluttajien koostaman tarkemman kuvauksen menetelmästä trefinland-sivustolta.

Marika Koho (e. Lehtimäki)

Tietoa minusta

”Olen hahmoterapeutti, työnohjaaja, Ihminen tavattavissa -mentor ja sertifioitu TRE-ohjaaja sekä joogaopettaja. Vastaanottoni on Lapinlahden Lähteellä. Lisäksi työskentelen Väestöliiton terapiapalveluissa terapeuttina. Uskon terapiassa lempeään lujuuteen, siihen että uskalletaan kohdata kipeätkin asiat, kunhan mukana on riittävä tuki ja turva. Ja välillä ilo! Terapeuttina olen läsnäoleva, tarkka ja annan tilaa asiakkaalle. Tykkään vertauksesta, että terapeutti on itsehavainnoinnin assistentti, joka ei anna vastauksia, vaan auttaa löytämään ne itsestä. ”

Koulutus
 • Hahmoterapeutti / Clinical Gestalt Psychotherapist (GIS, Gestalt Institute of Scandinavia), 2015–2019
 • Työnohjaaja (STOry, järj. Suomen Hahmoterapiayhdistys), 2020–2022
 • TRE® (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises) -ohjaaja, 2014–2015
 • Ihminen tavattavissa -mentor (Addicta Oy), 2012–2016
 • Joogaopettaja (Villa Mandala), 2014
 • Maatalous-metsätieteen maisteri; ympäristöekonomia (ent. maankäytön ekonomia ja suunnittelu, Hgin yliopisto), 1999

 

Täydennyskoulutus, kurssit
 • Psychopathology of the Situation in Gestalt Therapy, 48 h online-täydennyskoulutus (Istituto di Gestalt HCC Italy), 2022–2023
 • Intersections of Sufferings, Personality Dimensions and Clinical Complexity, 48 h online-täydennyskoulutus (Turin School of Gestalt Psychopathology),  2021–2022
 • Relational Interventions for New Psychopathologies in a Post-Pandemic World, 45 h online-täydennyskoulutus (Istituto di Gestalt HCC Italy), 2020–2021
 • Foundations and Forms of Psychopathology, 48 h online-täydennyskoulutus (Turin School of Gestalt Psychopathology), 2020–2021
 • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op (Avoin yliopisto, Helsinki), 2020
 • Vakautta vanhemmuuteen -ryhmänohjaajakoulutus (Traumaterapiakeskus)

 

Ennen terapeutiksi opiskelua työskentelin erilaisissa viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä sekä projektijohtajana, joten minulla on monipuolinen kokemus erilaisista ja erikokoisista organisaatioista.

Yksityiset asiakkaat, yritykset, ryhmäkurssit

Hinnasto

Yksityiset

 • Yksilötapaaminen 103 eur/45min ja 133 eur/60 min (sis. alv)
  ja 182 eur/90 min (sis. alv)
 • Paritapaaminen 182 eur/90 min (sis. alv)

Voit varata ajan sähköpostilla, marika.koho(at)marikas.fi .

Varatun ajan voi perua tai siirtää maksutta 24h ennen tapaamista. Perumatta jääneestä käynnistä veloitetaan täysi hinta.

Yritykset

 • Yksilötapaaminen
  144 eur/60min (+ alv) ja 216 eur/90 min (+ alv)
 • Pienryhmätyönohjaus (2–3 hlö) 90 min, 400 eur (+ alv)
 • Ryhmätyönohjaus, kesto ja hinta sopimuksen mukaan
Marika Koho / Marikas Oy

Yhteystiedot

Varaa aika laittamalla viestiä tai soittamalla.

Tulo-ohjeet

Kampista on kävelymatka, ratikalla pääsee lähelle ja Ruoholahden metroasemalta on alle kilometrin kävely. Autolla pääsee myös, parkkipaikkoja on pihassa sekä poikkikadun varressa. Tule sisään ison keltaisen päärakennuksen portista, pääovi on porttia vastapäätä, tulen ensimmäisellä kerralla aulaan vastaan.